Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ đầu tư Sân bay Quảng Trị theo hình thức PPP

Dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị nhiều khả năng trở thành sân bay tiến hành huy động vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn số 2444/BGTVT – ĐTCT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trước mắt giao UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đồng thời chủ trương đầu tư và giao cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án.

Theo Bộ GTVT, Cảng hàng không Quảng Trị thuộc kết cấu hạ tầng giao thông có tổng mức đầu tư khoảng 4.400 tỷ đồng phù hợp với lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP và quy mô đầu tư đối với dự án PPP theo quy định tại Điều 4 Luật Đầu tư theo phương thức PPP.

san bay quang tri
Cảng hàng không Quảng Trị có chức năng sân bay dân dụng dùng chung quân sự quy mô cấp 4C  

Cảng hàng không Quảng Trị được xác định là cảng hàng không nội địa giai đoạn đến năm 2030 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 và Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 188/QĐ-BGTVT ngày 26/1/2021.

Cảng hàng không Quảng Trị có chức năng sân bay dân dụng dùng chung quân sự quy mô cấp 4C (sân bay quân sự cấp II), công suất 1 triệu HK/năm và 3.100 tấn HH/năm, diện tích sử dụng khoảng  316ha; địa điểm tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Cảng hàng không Quảng Trị được định hướng là cảng hàng không nội địa nằm trong hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; công suất dự kiến đến năm 2030 là 1 triệu hành khách/năm.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức PPP và giao cho tỉnh này làm Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện Dự án.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết là đã chủ động ưu tiên nguồn lực của địa phương để thực hiện cắm mốc quy hoạch sử dụng đất và GPMB. Công trình này đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Tập đoàn T&T, FLC… quan tâm nghiên cứu triển khai Dự án theo hình thức PPP.