Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Thuận lợi lắm nhưng gian nan cũng nhiều

Mới đây, Bộ Công Thương đã triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đồng thời, triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Tham dự hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng Bộ Công Thương là một trong những bộ quan trọng của đất nước, có mối quan hệ chính trị, quốc phòng an ninh, đối ngoại, văn hóa xã hội, đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội. Do đó, các nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng XIII đề ra là tới năm 2025 đất nước phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đây sẽ là thách thức lớn đặt ra với ngành công thương.

Cũng theo ông Nghĩa, lần đầu tiên có một phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Công Thương nên trọng trách và thách thức rất nặng nề. Do đó, ông nhấn mạnh đến yêu cầu đoàn kết, trung thành, trung thực và tinh thông, trong sáng đặt ra cho các lãnh đạo, cán bộ ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng XIII đề ra.

Bí thư Trung ương Đảng cũng chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, trí tuệ, sự kiên định đổi mới sáng tạo, linh hoạt và lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, tân Bộ trưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng và Nhà nước giao cho trọng trách quan trọng tại Bộ Công Thương.

Trước khi về công tác tại cơ quan trung ương, ông Nguyễn Hồng Diên đã có 30 năm công tác, đảm nhận hầu hết các vị trí chủ chốt tại địa phương. Là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời, ông Diên cũng thường xuyên có mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành trung ương. Qua quá trình công tác đó, ông Diên đã có cho mình nhiều bài học quý ở 2 góc độ: Một người trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ và một người có hiểu biết nhất định về phương thức làm việc của các cơ quan trung ương.

Tuy nhiên với trọng trách mới này, ông Diên khẳng định không thể tránh khỏi những khó khăn. Qua nghiên cứu, tìm hiểu ông ý thức sâu sắc rằng Bộ Công Thương là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, đặc biệt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Do là bộ kinh tế đa ngành đươc hợp nhất từ nhiều bộ, ngành và lĩnh vực nê có thể nói “chưa một vị bộ trưởng nào từ trước đến nay và từ nay về sau có thể giỏi giang, hiểu biết hết tất cả các lĩnh vực mà bộ đang quản lý và tôi cũng không phải là ngoại lệ”, ông Diên chia sẻ.

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tân Bộ trưởng khẳng định: “Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trên từng vị trí công tác thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, thực hiện chế độ phân cấp, phân quyền. Đồng thời, mở rộng mối quan hệ hợp tác, gắn kết với các Ban, Bộ, ngành, Trung ương và địa phương trong cả nước, đối tác nước ngoài cũng như sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân” .

Được giao trọng trách mới, công việc mới, ông Diên khẳng định không thể tránh khỏi những khó khăn. “Có nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, ngành công thương đóng vai trò quan trọng vào việc quyết định sự phát triển đất nước, đặc biệt sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế”,  Bộ trưởng Bộ Công Thương nói

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: “Tôi tin tưởng trong thời gian tới, thuận lợi lắm nhưng gian nan cũng nhiều, tuy nhiên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, thiếu sót…”. Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương cam kết sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tinh thần dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước… để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ngành công thương ngày càng phát triển.

Nguồn: Tạp chí Kinh tế tập đoàn số 15 tháng 4/2021