Chuyên gia VinaCapital: Chứng khoán còn nhiều yếu tố khó đoán

Giám đốc quỹ VESAF tin rằng chứng khoán đã được điều chỉnh về vùng định giá tốt cho đầu tư dài hạn, tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều yếu tố cần phải theo dõi thêm.