"Vua thanh khoản" SHB chào sàn HOSE

“Vua thanh khoản” SHB đã chính thức chuyển giao dịch cổ phiếu SHB từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).