Hoạt động từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên tại huyện Lệ Thủy sẽ được làm rõ

Hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) năm 2020 đang được thu thập để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.