Tính sai làm tăng hơn 870 tỷ đồng khi xây đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Sau kiểm toán, chi phí thực tế của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông giảm 38 triệu USD. Phần lớn số tiền này khó cắt giảm do tổng thầu không chấp thuận, sẵn sàng đâm đơn kiện.