Thu giữ trên 1.300 sản phẩm vi phạm tại chi nhánh Bưu chính Viettel Kiên Giang

Hơn 1.300 sản phẩm không hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị Cục QLTT Kiên Giang phát hiện khi kiểm tra đột xuất Chi nhánh Bưu chính Viettel Kiên Giang.