Quảng Ninh: Thất vọng cảng Cái Lân

Cảng quốc tế Cái Lân (TP. Hạ Long) ra đời nhằm thu hút, tiếp nhận hàng hóa container trong nước và thế giới, nhưng đến nay chỉ chủ yếu phục vụ các tàu chở hàng rời, dăm gỗ.