Bộ Y tế: Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo khả năng cung ứng và giá bán test xét nghiệm COVID-19

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở sản xuất/nhập khẩu test xét nghiệm COVID-19 khẩn trương báo cáo khả năng cung ứng, giá bán tại thời điểm hiện tại về Bộ trước 14h ngày 17/10; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của thông tin báo cáo.