Dịch chuyển tư duy lãnh đạo

Các nhà lãnh đạo sẽ đối mặt với bài toán hậu COVID-19 với những thách thức đến từ nhiều phía.