Những tuyến xe khách liên tỉnh nào được hoạt động trở lại từ 13/10

Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố 8 tuyến xe khách liên tỉnh có thể hoạt động trở lại từ ngày hôm nay (13/10).