Đồng bằng sông Cửu Long chú trọng phát triển du lịch an toàn

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 dụ lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rộn ràng trở lại khi chú trọng “du lịch an toàn”, với lễ công bố 10 điểm tiêu biểu và hàng trăm cơ sở đăng kí hạ giá cùng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nguồn: Tạp chí Pháp luật và Phát triển số 5+6/2020