Sabeco có thêm Phó Tổng giám đốc người nước ngoài

Bà Venus Teoh Kim Wei vừa được Sabeco bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách marketing, thay cho ông Hoàng Đào Hiệp đã rời vị trí từ cuối tháng 2.

Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) vừa công bố bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing.

Đó là bà Venus Teoh Kim Wei làm Phó Tổng giám đốc phụ trách marketing, thay cho ông Hoàng Đào Hiệp. Quyết định bổ nhiệm bà Venus Teoh có hiệu lực từ ngày 1/4..

Bà Venus Teoh Kim Wei đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp bia. Trước khi đến với Sabeco, bà Venus Teoh từng làm việc cho Nhà máy bia châu Á Thái Bình Dương và Công ty Heineken ở nhiều vị trí quản lý cấp cao. Gần đây nhất là giám đốc thương hiệu quốc tế cho Tiger Beer.

sabeco 2
Ban điều hành hiện tại của SAB

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 4/2020 của SAB đạt 7.865 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính giảm 10% còn gần 240 tỷ; chi phí tài chính giảm 57% xuống 42,25 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 31% lên 1.826 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 41% so với cùng kỳ đạt gần 1.534 tỷ đồng.

Hết năm 2020, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 27.961 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính tăng 10%; chi phí tài chính tăng 13%, trong đó, chi phí lãi vay tăng 70% từ 37 tỷ lên gần 64 tỷ đồng.

Các hoạt động khác lại tăng đột biến từ 11 tỷ lên hơn 35 tỷ đồng,  tương ứng tăng 206% và lợi nhuận sau thuế đạt 4.936,8 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

sabeco
Bà Venus Teoh Kim Wei

So với kế hoạch năm 2020, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, dựa trên kịch bản lợi nhuận giảm 39% trong năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 151,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tuy năm 2020 có kết quả kinh doanh giảm so với năm trước nhưng Sabeco vẫn tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1,500 đồng).
Với hơn 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sabeco sẽ phải chi hơn 962 tỷ đồng cho đợt tạm ứng lần này.

Nguồn: Tạp chí Kinh tế tập đoàn - Tuần 13 tháng 4/2021