Tập đoàn Tân Tạo: Lợi nhuận năm 2020 giảm 13%, bà Đặng Thị Hoàng Yến có thêm tên Maya Dangelas

Mới đây, trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, các tài liệu được ký bởi Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) bà Đặng Thị Hoàng Yến có thêm tên Maya Dangelas. Cái tên này cũng được nhắc đến khi giới thiệu chủ tịch Tân Tạo thay vì tên “Đặng Thị Hoàng Yến”.

Tại đại hội, bà Yến nhận xét dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến Tân Tạo khi khách hàng của doanh nghiệp này gồm nhiều nhà đầu tư nước ngoài và việc hạn chế đi lại giữa các quốc gia khiến họ không thể đến Việt Nam.

Năm 2020, theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của ITA đạt 648,8 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 179,1 tỷ đồng, giảm khoảng 13% so với năm 2019. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2020 đạt 1.341 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm do lợi nhuận gộp giảm (155.678 triệu đồng, chủ yếu do trong năm 2020 chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid nên khả năng thu hú đầu tư trong và ngoài nước giảm).

tan tao

Tính đến 31/12/2020,

đã thu hút 128 doanh nghiệp với 143 dự án đầu tư. Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước là 7.501,54 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài là 416,36 triệu USD. Riêng trong năm 2020 thu hút được 8 nhà đầu tư (3 nhà đầu tư trong nước và 5 nhà đầu tư nước ngoài) với tổng diện tích đất cho thuê là 22,63 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.176 tỷ đồng tương đương 51,1 triệu USD. Trong đó, nhà đầu tư lớn nhất là JD Future Explore III (thuộc Tập đoàn Thương mại Điện tử JD.com) với diện tích 10,1ha để thực hiện dự án nhà xưởng dịch vụ kho vận logistics, quy mô đầu tư diện tích kho logistics là 50.000 m2 với tổng vốn đầu tư là 32 triệu USD.

capture-15914226417301466813654-48-14-1048-1514-crop-15914226557741831339995-1-800x445
Bà Đặng Thị Hoàng Yến có thêm tên Maya Dangelas

Đồng thời đang thương lượng và thống nhất cùng Diawahouse (Nhật Bản) các điều khoản cuối cùng trước khi ký kết với diện tích thuê đất là 125.000 m2.

Đối với dự án nhiệt điện Kiên Lương, trong báo cáo kiểm toán của ITA năm 2020, đơn vị kiểm toán E&Y đã nhấn mạnh tại thời điểm 31/12/2020, ITA ghi nhận khoản đầu tư 2.170 tỷ vào 2 công ty là CTCP Đầu tư và phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và CTCP năng lượng Tân Tạo 2 (TEC2), và khoản phải thu 1.392 tỷ từ 2 công ty trên và CTCP Năng lượng Tân Tạo (TEC). Các khoản này phát sinh liên quan tới quá trình phát triển dự án Nhiệt điện Kiên Lương đang thực hiện bởi TEC. Hiện Ban giám đốc của TEC vẫn đang trong quá trình chờ các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan Nhà nước cho việc khởi động dự án này.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của ITA đạt gần 13.500 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền chỉ còn gần 82 tỷ đồng. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.100 tỷ đồng, hàng tồn kho 4.060 tỷ đồng. Công ty giảm 45% vay dài hạn từ 325 tỷ đồng đầu năm còn 177 tỷ cuối năm, vay ngắn hạn 123 tỷ đồng. Vốn cổ phần 9.384 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ 2013-2016, ITA đã phát hành riêng lẻ hàng trăm triệu cổ phiếu để hoán đổi công nợ

Tại đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo ITA cho biết, Tân Tạo sẽ ưu tiên vào 3 chiến lược chính trong năm 2021. Đầu tiên là thu hút nhà đầu tư lớn để lấp đầy khu công nghiệp Tân Đức. Thứ hai, tập đoàn sẽ tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu công nghiệp Sài Gòn Mê Kông diện tích 200 ha. Mục tiêu của Tân Tạo là khởi công dự án này vào năm tới và có thể đưa vào kinh doanh năm 2023. Cuối cùng, Tân Tạo sẽ tiếp tục việc đầu tư vào Mỹ để đa dạng ngành nghề kinh doanh, liên doanh với đối tác Mỹ để thực hiện dự án khu công nghiệp dược phẩm. ITA cũng dự định thành lập liên doanh để phát triển mảng kính thông minh.

Năm 2021, Tân Tạo đặt mục tiêu tổng doanh thu 910 tỷ và lợi nhuận sau thuế 237 tỷ đồng. So với kết quả 2020, hai chỉ tiêu kinh doanh này của Tân Tạo cao hơn lần lượt 40% và 35%.