Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành Dự án PPP cảng hàng không Quảng Trị

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết Quyết định số 964QĐ – TTg lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (Dự án – PPP).

Theo Quyết định, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên của Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: GTVT, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Trách nhiệm, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Hội đồng thẩm định liên ngành được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

san bay quang tri
Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành Dự án PPP cảng hàng không Quảng Trị

Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 35/202/NĐ-CP; Phó Chủ tịch Hội đồng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP; các thành viên khác của Hội đồng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Còn trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định liên ngành có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20/6/2021.

UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị thuộc dự án nhóm A, do Thủ tướng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án; cơ quan có thẩm quyền là UBND tỉnh Quảng Trị; nhà đầu tư lập đề xuất dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; địa điểm xây dưng tại xã Gio Quang và Gio Mai, huyện Gio Linh, với tổng diện tích, nhu cầu sử dụng đất khoảng 265,372 ha.

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị đáp ứng yêu cầu cảng hàng không 4C (theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế) và sân bay quân sự cấp II; là cảng hàng không nội địa, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, đáp ứng hoạt động khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, đồng thời đảm bảo hoạt động của máy bay quân sự.

Dự án được thực hiện từ năm 2021-2023.

Nguồn: Tạp chí Kinh tế tập đoàn số tuần 24 tháng 6/2021