Chủ tịch nước: Tòa án không để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai

Chủ tịch nước nêu rõ mỗi phán quyết, quyết định của tòa án liên quan đến sinh mạng chính trị và thậm chí là sinh mạng con người, vì thế không được để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai.