Space X của tỉ phú Elon Musk muốn đầu tư 500 triệu USD vào Việt Nam

Tập đoàn của tỉ phú Elon Musk mong muốn được cấp phép đầu tư cung cấp dịch vụ Starlink tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 500 triệu USD, theo TTXVN.