Bình Định thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

Chiều 27/9, tại thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã có cuộc họp với Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.