Nhật Bản hợp tác với Mỹ chế tạo máy bay không người lái ứng dụng AI

Không quân Mỹ cho biết AI được phát triển trong nghiên cứu chung này dự kiến được áp dụng trong chế tạo các máy bay không người lái hoạt động cùng với máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Nhật Bản.