Sembcorp của Singapore muốn mua phần lớn cổ phần của Tập đoàn Gelex với giá 160 triệu USD

Sembcorp Industries của Singapore hôm thứ Sáu cho biết đơn vị của tập đoàn sẽ mua phần lớn cổ phần từ 73% đến 100% trong các công ty con khác nhau của Tập đoàn Gelex.