Dự án AIB: Cơ hội định cư EB-5 Mỹ đầy tiềm năng

Ngày 25/11, Hội thảo đầu tư định cư EB-5 Mỹ - Dự án TEA “American Industrial Brands” (AIB) đã được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của ông Richard Lam Pham – đại diện Công ty eb5Marketplace tại Việt Nam. Hội thảo đem tới cơ hội đầu tư định cư Mỹ, điều kiện ưu tiên về đầu tư và di trú cho các nhà đầu tư Việt Nam theo đạo luật EB-5 mới.