Hải Phòng kỳ vọng về tăng trưởng xanh nhờ đầu tư từ Nhật Bản

Với nội lực địa phương cùng lịch sử hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hải Phòng đặt nhiều kỳ vọng về tăng trưởng xanh nếu có sự đầu tư, phối hợp của doanh nghiệp Nhật.