SCB có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Ông Phan Đình Điền, nguyên Thành viên HĐTV Agribank, làm Chủ tịch HĐQT SCB thay thế cho người được chỉ định trước đó là ông Vũ Anh Đức.