Agribank tiếp tục rao bán khoản nợ không có tài sản đảm bảo hơn 90 tỷ đồng và nhiều bất động sản thế chấp khác

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) liên tiếp có động thái rao bán hàng loạt bất động sản thế chấp nhằm thu hồi nợ xấu. Theo đó, tại ngày 31/12/2021, giá trị tài sản thế chấp là bất động sản của khách hàng tại ngân hàng Agribank đạt hơn 2,01 triệu tỷ đồng.