Công khai thông tin về khung điều kiện vay của 06 Ngân hàng Phát triển

Bộ Tài chính vừa thông báo công khai thông tin về khung điều kiện vay của 06 Ngân hàng Phát triển gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).