Phú Yên: Du lịch sẽ trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương

 Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch sẽ đạt khoảng 12.600 tỷ đồng và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.