Cổng Dịch vụ công Quốc gia và lợi ích cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt và tăng cường sử dụng các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hội nghị “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi dích dành cho doanh nghiệp” sẽ được tổ chức vào sáng mai (19/5) tại theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.