Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á và thứ 36 thế giới về ô nhiễm bụi PM2.5

Mặc dù đã có cải thiện, Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước có nồng độ bụi PM2.5 vượt 3 - 5 lần ngưỡng khuyến nghị của WHO.