Nỗ lực chống rác thải nhựa, xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên

Việc gia tăng chất thải nhựa, túi ni-lông đang gây áp lực lên môi trường ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) có chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động chiến dịch “chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.