Quy định về đất có danh lam thắng cảnh DDL

Ký hiệu đất DDL trên bản đồ quy hoạch là gì? Các quy định liên quan đến đất DDL hiện nay?