Giảm phí đường bộ 10 – 30%, liệu đủ hỗ trợ doanh nghiệp vận tải?

Được cho là cần thiết trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên, theo chuyên gia, đề xuất giảm 10 – 30% phí sử dụng đường bộ trong năm 2023 để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, khó tạo ra nhiều tác động…