“Niềm tin của nhân dân đối với công cuộc làm trong sạch Đảng là rất lớn”

Theo ông Nguyễn Thái Học, niềm tin trong Đảng, trong nhân dân đối với công cuộc làm trong sạch Đảng là rất lớn.