CIO 2024: Nâng cao năng lực doanh nghiệp chống lại các mối đe dọa kỹ thuật số

Hội nghị Thượng đỉnh An ninh mạng CIO 2024 kết nối 230 nhà lãnh đạo công nghệ, các chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ những kinh nghiệm phòng chống rủi ro an toàn thông tin trên môi trường số.