Viettel hoàn thành chiến lược 'Make in Vietnam' mạng lưới viễn thông

Viettel đã chính thức đưa toàn bộ hệ thống cấu thành mạng lõi 4G/5G “Make in Viet Nam” do chính Viettel High Tech nghiên cứu, sản xuất vào mạng lưới.