Luật sư với thời đại trí tuệ nhân tạo (AI)

Chúng ta đang sống trong thời khắc của những biến đổi sâu sắc mà lịch sử loài người chưa từng biết đến. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, với sự phát triển của các công nghệ mới, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những công nghệ đột phá nhất. Nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng bản thân AI chính là một cuộc cách mạng vĩ đại chưa từng thấy.