Gia Lai xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất giao dịch trên thị trường

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành, địa phương thường xuyên khảo sát giá giao dịch thực tế trên thị trường từ chuyển nhượng bất động sản để cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh.