Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 01/2023

Từ tháng 01/2023, nhiều chính sách mới về bất động sản bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các quy định sau đây: