Số hoá dữ liệu, người có bất động sản sẽ đối mặt với những nguy cơ nào?

Nếu việc thu thập dữ liệu về thị trường bất động sản không được thực hiện một cách minh bạch, thông tin về sở hữu tài sản hoặc bất động sản của cá nhân có thể bị đánh cắp bằng nhiều cách. Lúc này, người dùng sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ và hậu quả tiềm ẩn.