Môi giới tung chiêu "thao túng tâm lý", lừa khách đi xem đất

“Treo đầu dê bán thịt chó”, “tạo sóng ảo” là những chiêu trò của một số công ty bất động sản tạo ra để giăng bẫy những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Mặc dù những chiêu trò này đã được báo chí phản ánh khá nhiều, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.