Hưng Yên bị Kiểm toán nhắc tên vì chậm xử lý gần 100 dự án ôm đất bỏ hoang

Báo cáo tình hình kiểm toán ngân sách bộ, ngành, địa phương năm 2021 gửi tới Quốc hội. Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra 97 dự án tại Hưng Yên đã được giao đất chậm tiến độ sử dụng nhưng đến thời điểm kiểm toán, UBND tỉnh Hưng Yên chưa ban hành quyết định xử lý.