Bộ Công Thương trình Thủ tướng Đề án Quy hoạch điện VIII

Bộ Công Thương vừa có tờ trình tới Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt Đề án Quy hoạch điện VIII, với mục tiêu tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 11,9-13,4% vào năm 2030 và khoảng 26,5-28,4% và năm 2045.