Bất động sản Thừa Thiên Huế sắp có nhiều dự án lớn

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030. Việc điều chỉnh lần này nhằm đảm bảo sự phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung tỉnh giai đoạn 2021-2030.