Đề nghị hủy bỏ quy hoạch chi tiết 3 dự án Khu đô thị tại Quảng Ngãi

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi loạt văn bản đề nghị hủy bỏ quy hoạch chi tiết 3 dự án Khu đô thị nằm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.