Thanh tra Chính phủ điểm danh loạt sai phạm ở khu du lịch Tam Chúc

Trong kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012-2018) vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan dự án khu du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư.