8ha đất phía biển dự án NovaWord Ho Tram - Morito có được giao đúng luật?

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định việc tham mưu giao hơn 8ha đất đã giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tại dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu – Phước Bửu (tên thương mại NovaWord Ho Tram - Morito) là đúng luật.