Các lễ hội ở Hà Nội đặc sắc nhất

Lễ hội đền Cổ Loa Thuộc danh sách các lễ hội đặc sắc ở Hà Nội, Lễ hội Cổ Loa nhằm mục đích tưởng nhớ An Dương Vương Thục Phán - vị anh hùng thời xưa đối với đất nước ta....