Những xu hướng chuyển đổi số giúp du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ

Mới đây, Tổng cục Du lịch nhận định, ngành Du lịch hiện đang tận dụng sự phát triển của công nghệ để nắm bắt cơ hội chuyển mình sau đại dịch. Sẽ có 4 xu hướng chính trong chuyển đổi số giúp ngành Du lịch có thể phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại.