Quá khứ đen tối của đảo thiên đường Sentosa

Trước khi trở thành điểm vui chơi giải trí nổi tiếng thế giới của Singapore, Sentosa từng có quá khứ sóng gió và đầy khó khăn.