Bình quân CPI 9 tháng tăng 2,37%, lạm phát được kiểm soát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản được kiểm soát tốt với mức tăng 1,88%.