Xuất khẩu sang Mỹ: Những lưu ý với các doanh nghiệp

Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đã vượt mốc 100 tỷ USD, nhưng vẫn chỉ chiếm một phần khá khiêm tốn tại thị trường khổng lồ này. Nguyên nhân vì đâu?