Doanh nghiệp liên quan Louis Holding thông báo mất khả năng thanh toán lãi trái phiếu

Công ty cổ phần VKC Holdings (mã chứng khoán VKC) vừa có thông báo về việc tạm hoãn thanh toán lãi trái phiếu.