Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng chậm tiến độ, T&T và 3 doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất điều chỉnh tổng mặt bằng

Do dự án chậm tiến độ so với dự kiến đã đề ra, đại diện Tổ hợp nhà đầu tư đề xuất các phương án điều chỉnh tổng mặt bằng dự án. Trong đó, điều chỉnh vị trí mặt bằng xây dựng các hạng mục của Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn 1 và quy hoạch mặt bằng cho giai đoạn 2.