Thủ tướng yêu cầu giải ngân ít nhất 675.000 tỷ vốn đầu tư công trong năm 2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về giải pháp thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và phục hồi kinh tế xã hội, ngày 23/3.