TikTok tìm cách nâng doanh thu từ thương mại điện tử lên 20 tỷ USD

Trong năm 2022, TikTok đã thu về 4,4 tỷ USD doanh thu hàng hóa thông qua nền tảng trực tuyến TikTok Shop và hy vọng tăng gấp bốn lần quy mô hoạt động thương mại điện tử trên toàn thế giới.