An toàn thông tin cho nền tảng số quốc gia: Kiến tạo tương lai số bền vững

Ngày 23/6 tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp IEC Group tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng 2022 (Vietnam Security Summit 2022) với chủ đề “An toàn thông tin cho nền tảng số quốc gia: Kiến tạo tương lai số bền vững”.