Nhà cung cấp màn hình cho Apple có kế hoạch xây hai nhà máy ở Việt Nam

Nhà sản xuất màn hình BOE Technology Group Co Ltd (Trung Quốc) dự kiến thuê 100 hécta và sử dụng 20% diện tích này cho nhà máy sản xuất hệ thống điều khiển từ xa, 50ha cho nhà máy sản xuất màn hình.