Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở nhiều khu vực còn kéo dài

Dự báo hôm nay (24/4), khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, từ ngày 26/4 nắng nóng có xu hướng gia tăng ở khu vực Trung Bộ, Tây Bắc Bắc Bộ và mở rộng ra các nơi khác thuộc Bắc Bộ.