Mắc kẹt trong thang máy do mất điện đột ngột, phải xử lý như thế nào?

Mất điện có thể khiến bạn có nguy cơ mắc kẹt trong thang máy, một tình huống có lẽ nhiều người chưa lường trước. Vậy, phải xử lý thế nào nếu rơi vào tình cảnh này?