Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gần gũi với người dân TP. Hồ Chí Minh

Trong Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI có đề cập nội dung “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.