Infographics: Tóm tắt sự nghiệp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã từ trần vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi.