Tình quân dân gắn bó đoàn kết ở vùng biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Quân khu 2) luôn coi công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt vừa là trách nhiệm chính trị, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.