Xử lý nghiêm các vi phạm tăng giá, chèn ép khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Vừa qua, Bộ GTVT đã yêu cầu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (HKQT) chấn chỉnh hiện tượng tăng giá, chèn ép khách đi xe, sau khi có phản ánh về hiện tượng chèo kéo, tăng giá, chèn ép hành khách đi xe tại sân bay này.