Chính sách nổi bật về bất động sản, xây dựng có hiệu lực từ tháng 12/2023

Từ tháng 12/2023, nhiều chính sách mới về bất động sản, xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các quy định sau đây: