ADB cho vay 13,8 triệu USD để đầu tư điện mặt trời áp mái tại Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cty TNHH GreenYellow Smart Solutions Việt Nam (GreenYellow) đã ký hiệp định vay trị giá 13,8 triệu USD cho các hệ thống quang điện mặt trời áp mái tại Việt Nam.