Phục hồi chất lượng môi trường 4 con sông thuộc khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội

Việc phục hồi chất lượng nước, môi trường, cảnh quan các con sông trên địa bàn TP. Hà Nội đang được các chuyên gia, chính quyền TP. Hà Nội đặc biệt quan tâm...