Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bổ sung thêm gần 4.000 tỉ đồng

Tâm An

12/03/2023 17:20

Theo dõi trên

Sáng 10.3, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố. Trong đó, bố trí cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô 3.840 tỉ đồng.

      

du-an-vanh-dai-4-vung-thu-do-pld-1678616328.jpg
Ảnh minh hoạ

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP. Hà Nội biểu quyết quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố giảm 4.240 tỉ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó nguồn ngân sách Trung ương là trên 1.999 tỉ đồng).

HĐND Thành phố điều chỉnh tăng 4.240 tỉ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án: Bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: 3.840 tỉ đồng (gồm: Dự án thành phần 1.1 là 3.290 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là trên 1.999 tỉ đồng; Dự án thành phần 2.1 là 550 tỉ đồng).

Tăng 100 tỉ đồng cho vốn chuẩn bị đầu tư thanh toán theo cơ chế linh hoạt; Tăng 200 tỉ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt. Bố trí 100 tỉ đồng thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án, thanh toán theo cơ chế linh hoạt...

HĐND TP. Hà Nội cũng thống nhất cho phép thực hiện 2 cơ chế thanh toán linh hoạt giai đoạn 2023-2025 đối với vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và vốn thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án.

Điều kiện được thực hiện cơ chế là dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và có dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Tại kỳ họp giữa và cuối năm 2023, 2024, 2025, UBND Thành phố trình HĐND phê chuẩn kế hoạch vốn hàng năm chính thức cho từng dự án đã thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt nêu trên, để chuyển từ tạm ứng sang cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Bạn đang đọc bài viết "Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bổ sung thêm gần 4.000 tỉ đồng" tại chuyên mục Giao thông. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com