Điều kiện làm cửa hàng trưởng bán lẻ xăng dầu

01/04/2024 22:07

Theo dõi trên

Bà Dương Kim Loan (Thái Nguyên) hỏi, theo quy định hiện hành, để được làm cửa hàng trưởng cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì có bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ cửa hàng trưởng hay không?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, một trong những điều kiện để cửa hàng xăng dầu được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là "Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành" (Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chứng chỉ nghiệp vụ cửa hàng trưởng cửa hàng bán lẻ xăng dầu không là điều kiện bắt buộc khi Sở Công Thương thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Tuy nhiên, thương nhân chủ sở hữu cửa hàng xăng dầu có thể cử hoặc đề nghị cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh đi đào tạo thêm nghiệp vụ cửa hàng trưởng cửa hàng bán lẻ xăng dầu để bảo đảm hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu đạt hiệu quả cao.

Bạn đang đọc bài viết "Điều kiện làm cửa hàng trưởng bán lẻ xăng dầu" tại chuyên mục Tư vấn - Bàn tròn. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com