Phó Thủ tướng có chỉ đạo mới về dự án “siêu cảng” 50.000 tỉ đồng sẽ được xây dựng ở vị trí cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án xây dựng cảng Trần Đề trong giai đoạn đầu sẽ có tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 50.000 tỉ đồng. Đây sẽ là cảng biển đặc biệt, nằm ở vị trí cửa ngõ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.