Bảo hiểm BSH cùng lúc nhận 6 lá đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT

HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH, Mã: BHI) ngày 16/4 thông báo đã nhận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của 6 người, bao gồm cả ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT của BSH.