Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM giúp tinh gọn bộ máy và gần dân hơn

Mô hình tổ chức 02 cấp (khu phố, ấp và tổ dân phố, tổ nhân dân) ở TP.HCM thời gian qua có một số hạn chế, bất cập. Do đó, việc sắp xếp tổ chức khu phố, ấp dưới phường, xã, thị trấn là đúng quy định pháp luật.