FED tính toán gì trước cuộc họp quan trọng?

Mọi kỳ vọng về chính sách lãi suất của FED trong năm 2024 gần như đã tan vỡ. Đến nay, nhiều chuyên gia kỳ vọng FED chỉ cắt giảm 1- 2 lần lãi suất trong năm nay.