Infographic: Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

Phương Anh - Minh Khánh

27/09/2021 11:40

Luật Tài nguyên nước 2012 đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, việc chấp hành quy định của Luật và nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước đã có nhiều chuyển biến và từng bước đáp ứng được nhu cầu về nguồn nước cho phát triển kinh tế - xã hội.

 Báo Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu tới độc giả các quy định tại Điều 9 và Điều 32 Luật Tài nguyên nước quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và các hành vi bị nghiêm cấm.

nuoc-sinh-hoat (1)

Bạn đang đọc bài viết "Infographic: Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ nguồn nước sinh hoạt" tại chuyên mục Pháp luật. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: pld.net.vn@gmail.com