Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội lần 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

22/11/2022 17:39

Chủ đề của Đại hội lần thứ 22 là “Chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống đế quốc và tăng cường đoàn kết quốc tế vì một thế giới hòa bình và công lý xã hội."

20221119hoidonghoabinh-ruby-1669113399.jpg
 

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới được tổ chức từ ngày 20-27/11, tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Chủ đề của Đại hội lần thứ 22 là “Chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống đế quốc và tăng cường đoàn kết quốc tế vì một thế giới hòa bình và công lý xã hội."

Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới là dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế, vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam vào phong trào hòa bình chung của toàn nhân loại./.

Bạn đang đọc bài viết "Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội lần 22 Hội đồng Hòa bình thế giới" tại chuyên mục Pháp luật. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com