3 tháng, hơn 18.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm

Châu An

10/04/2024 22:01

Theo dõi trên

Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.012 tỷ đồng.

3-thang-hon-18000-ty-dong-tien-thue-tien-thue-dat-duoc-mien-giam-pld-1712761177.jpg

Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 8.200tỷ đồng; Giảm mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng.

Trong quý I/2024, cơ quan thuế đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 31.892 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.019 tỷ đồng, bằng 45,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.065 tỷ đồng, bằng 50,5% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Thu nợ thuế tính đến cuối quý 1/2024 ước đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/3/2024 là 186.022 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023, trong đó nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ; tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.

Lũy kế 3 tháng đầu năm tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ, bằng 116,9% so với dự toán quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán Quý I, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Bạn đang đọc bài viết "3 tháng, hơn 18.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm" tại chuyên mục Địa ốc. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com