Hà Nội cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 7 ngày

Xuân Mai

12/11/2022 23:00

Việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) sẽ được Hà Nội thực hiện chỉ trong 7 ngày làm việc.

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định số 4135/2022/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai với 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh mới được ban hành.

Cụ thể, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở TN&MT Hà Nội quy định thời hạn giải quyết đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 30 ngày làm việc; Cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong 7 ngày làm việc.

cap-doi-so-do-pld-1668268545.png

UBND TP Hà Nội cũng công bố danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, áp dụng đối với cá nhân. Trong đó, quy định thời hạn giải quyết đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong 20 ngày làm việc; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 20 ngày làm việc.

Đáng chú ý quyết định cũng nêu rõ về quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng lần đầu trong 20 ngày làm việc. Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân. Thời hạn giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai trong 45 ngày làm việc.

UBND TP Hà Nội giao Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này, trình Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 7 ngày" tại chuyên mục Pháp luật. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com