Đến 2030, Hưng Yên có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.