Triển khai bệnh án điện tử: Không thể chậm trễ!

Đến giữa tháng 8/2023, cả nước mới có khoảng 50/1.300 cơ sở y tế (gồm cả công lập và tư nhân) chính thức công bố chuyển từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử, trong đó có rất ít bệnh viện hạng I trở lên.