Sơn La rà soát đất nông, lâm trường, xử lý dứt điểm đất lấn chiếm, xây sai phép

Tâm An

19/05/2023 15:33

Theo dõi trên

UBND tỉnh Sơn La mới ban hành Chỉ thị số 08, ngày 12.5.2023, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai.

son-la-ra-soat-dat-nong-lam-truong-xu-ly-dut-diem-dat-lan-chiem-xay-sai-phep-pld-1684485066.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT triển khai các nhiệm vụ của Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, các Công ty nông, lâm nghiệp rà soát hiện trạng đất đai, xây dựng phương án quản lý, sử dụng quỹ đất các nông, lâm trường giữ lại và phần diện tích đất bàn giao về địa phương. Hướng dẫn giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường; xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Sở NN&PTNT tham mưu, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc liên quan đến các hợp đồng giao khoán đất nông, lâm nghiệp giữa các nông, lâm trường với các tổ chức, hộ gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến cơ chế giao khoán đất nông nghiệp.

UBND 7 huyện có đất nông, lâm trường thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, quản lý sử dụng đất. Rà soát, xác định rõ nguồn gốc, ranh giới, hình thức, tình hình sử dụng đất; phương án quản lý, sử dụng quỹ đất các nông, lâm trường bàn giao về địa phương. Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc chấp hành pháp luật đất đai của các Công ty nông, lâm nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đối với phần đất đã bàn giao về địa phương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tự ý chia lô, tách thửa, xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Trực tiếp chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu kiện kéo dài về đất đai, không để lãng phí trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Các Công ty nông, lâm nghiệp có sử dụng đất nguồn gốc nông, lâm trường, triển khai đánh giá lại tình hình quản lý, hiệu quả sử dụng diện tích đất đã được nhà nước cho thuê để quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, ranh giới, vị trí, không để phát sinh mới các trường hợp lấn, chiếm đất. Cương quyết xử lý các trường hợp thực hiện không đúng hợp đồng nhận khoán, người sử dụng đất không phải là người nhận khoán.

Bạn đang đọc bài viết "Sơn La rà soát đất nông, lâm trường, xử lý dứt điểm đất lấn chiếm, xây sai phép" tại chuyên mục Tài nguyên. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com